artikel den haag centraal hoe een haagse dame de oorlog overleefde

Douw-Vos is een begenadigd vertelster. Ze is precies, zonder in haarkloverij te vervallen. Het verslag van haar kamptijd is niet larmoyant, ze noteert weliswaar met persoonlijkheid, we zien haar optreden, oplossingen bedenken en haar plek verdedigen, maar ze wil informeren en geen klachtenrelaas voorleggen. De auteur plaatst de feiten in een context die ook voor naoorlogse lezers een eyeopener betekent. Grote delen van haar werk kunnen zo worden voorgelezen aan kinderen van de bovenbouw. Als ik een klas had, zou ik het doen, zeker met de Indië-herdenking op 15 augustus in het achterhoofd.

Den Haag Centraal: Hoe een Haagse dame de oorlog overleefde…

Jill Stolk

Lees hier het artikel!