19de conferentie stichting dialoog nji

Op zaterdag 4 juni 2016 heb ik de conferentie van de Stichting Dialoog Nederland Japan Indonesië bezocht.

19de conferentie stichting dialoog nji
19de conferentie stichting dialoog nji

Thema:

Krijgsgevangenkamp in Japan: Verzoening tussen Japanse burgers en slachtoffers mogelijk?

09:45 Aankomst, registratie, koffie en thee

10:15 Welkomstwoord dhr. Ton Stephan

10.20 Opening mevr. Yukari Tangena – Suzuki

10.35 “Het gedenkteken voor de krijgsgevangenen

van Fukuoka-2: een plek om bij stil te staan” dhr. Andre Schram

11.00 “Mijn jeugd in twee oorlogen” dhr. Henk Kleijn

11:25 Korte pauze

11.45 “How I have come to be involved

in the POW issues” mevr. Taeko Sasamoto

12.10 “Dank aan A-bom overlevenden in Nederland,

en onze weg naar catharsis” mevr. Yoko Watanuki

12.35 Lunch

13:25 Gespreksgroepen dialoog in 6 groepen

14:55 Samenvatting groepsdiscussies mevr. Aya Ezawa

15.20 Slotwoord prof. Takemitsu Muraoka

15.30 Captives’ Hymn en afsluiting dhr. Ton Stephan

De gespreksgroepen, geleid door ervaren gespreksleiders, vormen een rustige plek om de andere deelnemers

te ontmoeten, veel te praten en te vragen. Op de conferentie wordt zowel Nederlands als Engels gesproken.

Vertalingen van de inleidingen ontvangt u bij binnenkomst.

Introductie van de sprekers:

De heer Andre Schram is de een zoon van een voormalig krijgsgevangene van het kamp Fukuoka No. 2 te Nagasaki. Hij is tevens Penningmeester van de Stichting Dialoog NJI.

De heer Henk Kleijn was als krijgsgevangene geïnterneerd in kamp Fukuoka No.2 te Nagasaki. Na de WW2 moest hij als KNIL-militair verder vechten tegen de Indonesische vrijheidsstrijders.

Mevrouw Taeko Sasamoto is de oprichter en Secretaris generaal van POW Research Network Japan.

Mevrouw Yoko Watanuki is Bestuurslid van SOO, ondersteunend voor Indische kinderen met een Japanse vader en overlevenden van de A-bom in Nederland.

Voor meer informatie over de Stichting Dialoog Nederland Japan Indonesië dan kunt u de volgende website bezoeken: dialoognji.org