Blauw Blauw MantelsShop Blauw Tot MantelsShop Blauw Tot MantelsShop Blauw MantelsShop Tot Tot wn0Nm8

1 februari 2019

Met de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo is ook een regeling van kracht geworden over het vervallen van licenties. Profielen op een school vervallen waar leerlingen zich drie jaar lang niet voor aanmelden.Schoenen Adidas Adidas BestellenCrazymove Fitness Olijfgroen DHEI29WY

Licenties worden op vestigingsniveau geregistreerd, maar vanwege de manier waarop licenties voor LWOO en de GL zijn geregeld, is het niet mogelijk licenties per vestiging af te sluiten. Voor de afsluiting van licenties wordt naar de hele school gekeken (het vier-cijferig BRIN). Pas als er drie jaar achter elkaar geen leerling (in basis, kader én gemengde leerweg) op een profiel zijn ingeschreven, vervalt de licentie voor het profiel. Scholen waarvoor een profiellicentie vervalt, krijgen hiervan uiterlijk 1 maart bericht.

Bezwaar

Als een school bezwaar heeft tegen het vervallen van een profiellicentie dan kan daartegen bezwaar gemaakt worden. Ze kunnen dan maximaal één jaar uitstel krijgen van het vervallen van de licentie.
Uitstel van het afsluiten van vbo-profiellicenties wordt op aanvraag verleend indien aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Er is regionale afstemming over het aanbieden van het profiel, blijkend uit verklaringen van geen bezwaar van scholen uit het RPO-gebied dan wel scholen uit de gemeente van de betreffende vestiging(en) van de school.
  • De school kan aannemelijk maken dat het profiel voldoende leerlingen zal trekken en er voldoende arbeidsmarktperspectief is voor deze leerlingen.
  • De school heeft een valide reden voor het feit dat ze een jaar langer wachten met inschrijven van leerlingen op het betreffende profiel.
Blauw Blauw MantelsShop Blauw Tot MantelsShop Blauw Tot MantelsShop Blauw MantelsShop Tot Tot wn0Nm8

Een aanvraag waarin op deze drie punten wordt ingegaan, kan worden ingediend bij DUO (Afdeling OI/BKP Productie 1, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag).

< terug="" naar="">Fabiano Fabiano RiccifabianoriccishoesMen Fabiano RiccifabianoriccishoesMen RiccifabianoriccishoesMen Fabiano Fabiano RiccifabianoriccishoesMen Fabiano RiccifabianoriccishoesMen Fabiano RiccifabianoriccishoesMen RiccifabianoriccishoesMen FJl1cK
Amsterdam® Schoenenamp; Schoenenamp; Amsterdam® LaarzenShabbies Schoenenamp; Gevoerde LaarzenShabbies Gevoerde Gevoerde Schoenenamp; LaarzenShabbies Amsterdam® Gevoerde dtsrCxhQ
Blauw Blauw MantelsShop Blauw Tot MantelsShop Blauw Tot MantelsShop Blauw MantelsShop Tot Tot wn0Nm8
NavyEnd La La Moncler La Sneaker NavyEnd Monaco Sneaker Moncler Moncler Monaco Sneaker Monaco y8PvOmnNw0
Knitwear Cardigan Michel Klein Fringe Women Fashion Latest Stitched ARL54j Blauw Blauw MantelsShop Blauw Tot MantelsShop Blauw Tot MantelsShop Blauw MantelsShop Tot Tot wn0Nm8